INDUSTRIJSKA GUMENA CREVA


Image

  • GUMENA CREVA ZA KOMPRIMOVANI VAZDUH-KOMPRESOR

Namena: dovod komprimovanog vazduha;

Radni pritisak: za pritiske od 10 i 20 bara

Radna temperatura: -40ºC do +80ºC, max 100ºC

Dimenzije: od Ø4 do Ø40 (unutrašnji prečnik)


  • GUMENA CREVA ZA VODU

Namena: transport vode i neagresivnih tečnosti;

Radni pritisak: za pritiske do 10 bara

Radna temperatura: -40ºC do +80ºC, max 100ºC

Dimenzije: od Ø4 do Ø40 (unutrašnji prečnik)


  • GUMENA CREVA ZA NAFTU (SA SPROVODNOM ŽICOM)

Namena: transport nafte i naftinih derivata;

Radni pritisak: za pritiske do 12 bara

Radna temperatura: -40ºC do +80ºC, max 125ºC

Dimenzije: od Ø13 do Ø125 (unutrašnji prečnik)


  • GUMENA CREVA ZA PRANJE ULICA

Namena: polivanje i pranje ulica;

Radni pritisak: za pritiske do 40 bara

Radna temperatura: -40ºC do +80ºC, max 100ºC

Dimenzije: Ø32, Ø35, Ø38 (unutrašnji prečnik)


  • GUMENA CREVA ABRAZIJA-PESKIRANJE

Namena: trasnsport kvarcnog peska, čeličnih opiljaka i drugih abrazivnih materijala; transport betona i maltera u građevinskoj industriji;

Radni pritisak: za pritiske do 12, 20 i 40 bara

Radna temperatura: -40ºC do +80ºC, max 100ºC

Dimenzije: od Ø16 do Ø40 (unutrašnji prečnik)


  • GUMENA CREVA ZA KISELINE, BAZE, INDUSTRIJSKE VODE I FEKALIJE

Namena: transport kiselina, sumporne kiseline, rastvor azotne kiseline, transport baza svih koncentracija, transport industrijskih voda, fekalija i razblaženih kiselina;

Radni pritisak: za pritiske do 10 bara

Radna temperatura: -40ºC do +80ºC, max 100ºC

Dimenzije: od Ø6 do Ø50 (unutrašnji prečnik)


  • GUMENA CREVA ZA PROTOK PIĆA

Namena: pijaća voda, mleko, pivo, vino i razne druge alkoholne, bezalkoholne i neagresivne tečnosti; pretakanje pića u prehrambenoj industriji;

Radni pritisak: za pritiske do 15 bara;

Radna temperatura: -25ºC do +80ºC, max 100ºC

Dimenzije: od Ø4 do Ø40 (unutrašnji prečnik)


  • GUMENA CREVA PESTICIDI I HERBICIDI

Namena: transport hemijskih sredstava za zaštitu bilja;

Radni pritisak: za pritiske od 40 do 160 bara

Radna temperatura: -40ºC do +80ºC, max 125ºC

Dimenzije: od Ø4 do Ø38 (unutrašnji prečnik)


  • GUMENA CREVA ZA PRANJE VOZILA

Namena: pranje vozila profesionalnim mašinama;

Radni pritisak: za pritiske od 160 do 430 bara

Radna temperatura: -40ºC do +155ºC, max 160ºC

Dimenzije: od Ø6 do Ø12 (unutrašnji prečnik)


  • GUMENA CREVA ZA VODENU PARU

Namena: transport vodene pare i vruće vode;

Radni pritisak: za pritiske od 6, 13 i 18 bara

Radna temperatura: -40ºC do +210ºC

Dimenzije: od Ø6 do Ø125 (unutrašnji prečnik)

NAŠI KLIJENTI

Tokom dugogodišnjeg rada imali smo prilku da sarađujemo sa nekim od najvećih kompanija