SPIRALNA GUMENA CREVA


Image

  • USISNO-POTISNA SPIRALNA GUMENA CREVA ZA VODU

Namena: transport hladne vode i neagresivnih tečnosti

Radni pritisak: za pritiske do 6 bara

Radna temperatura: -40ºC do +80ºC, max 100ºC

Dimenzije: od Ø28 do Ø125 (unutrašnji prečnik)


  • USISNO-POTISNA SPIRALNA GUMENA CREVA ZA NAFTU

Namena: transport nafte i nafnih derivata

Radni pritisak: za pritiske do 6 bara

Radna temperatura: -40ºC do +100ºC, max 125ºC

Dimenzije: od Ø28 do Ø125 (unutrašnji prečnik)


  • USISNO-POTISNA SPIRALNA GUMENA CREVA ZA KISELINE I BAZE

Namena: transport kiselina(sumporna, azotna) i baza svih koncentracija

Radni pritisak: za pritiske do 6 bara

Radna temperatura: -30ºC do +80ºC, max 100ºC

Dimenzije: od Ø28 do Ø125 (unutrašnji prečnik)


  • USISNO-POTISNA SPIRALNA GUMENA CREVA ZA INDUSTRIJSKE VODE I FEKALIJE

Namena: transport industrijskih voda, fekalija i razblaženih kiselina

Radni pritisak: za pritiske do 6 bara

Radna temperatura: -40ºC do +80ºC, max 100ºC

Dimenzije: od Ø28 do Ø125 (unutrašnji prečnik)


  • USISNO-POTISNA SPIRALNA GUMENA CREVA ZA ABRAZIVNE MATERIJALE

Namena: trasnsport čvrstog, zrnastog ili fluidiziranog materijala u građevinskoj industriji - beton, cement, pesak, šljunak i voda

Radni pritisak: za pritiske do 6 bara

Radna temperatura: -40ºC do +80ºC, max 100ºC

Dimenzije: od Ø28 do Ø125 (unutrašnji prečnik)


  • USISNO-POTISNA SPIRALNA GUMENA CREVA ZA PROTOK PIĆA

Namena: transport pijaće voda, mleka, piva, vina i raznih drugih alkoholnih, bezalkoholnih i neagresivnih tečnosti; pretakanje pića u prehrambenoj industriji;

Radni pritisak: za pritiske do 10 bara

Radna temperatura: -25ºC do +80ºC, max 100ºC

Dimenzije: od Ø28 do Ø125 (unutrašnji prečnik)


  • USISNO-POTISNA SPIRALNA GUMENA CREVA ZA VODENU PARU

Namena: transport vodene pare i vruće vode;

Radni pritisak: za pritiske do 6 bara

Radna temperatura: -40ºC do +210ºC, max 210ºC

Dimenzije: od Ø28 do Ø125 (unutrašnji prečnik)

NAŠI KLIJENTI

Tokom dugogodišnjeg rada imali smo prilku da sarađujemo sa nekim od najvećih kompanija