GUMENA CREVA


Image

HIDRAULIČNA GUMENA CREVA
 • GUMENA CREVA ZA VISOKI PRITISAK
 • INDUSTRIJSKA GUMENA CREVA
 • GUMENA CREVA ZA KOMPRIMOVANI VAZDUH-KOMPRESOR
 • GUMENA CREVA ZA VODU
 • GUMENA CREVA ZA NAFTU (SA SPROVODNOM ŽICOM)
 • GUMENA CREVA ZA PRANJE ULICA
 • GUMENA CREVA ABRAZIJA-PESKIRANJE
 • GUMENA CREVA ZA KISELINE, BAZE, INDUSTRIJSKE VODE I FEKALIJE
 • GUMENA CREVA ZA PROTOK PIĆA
 • GUMENA CREVA PESTICIDI I HERBICIDI
 • GUMENA CREVA ZA PRANJE VOZILA
 • GUMENA CREVA ZA VODENU PARU
 • GUMENA CREVA ZA TEHNIČKE GASOVE
 • GUMENA CREVA ZA ZAVARIVANJE - ACETILEN I KISEONIK
 • GUMENA CREVA ZA PROPAN - BUTAN
 • GUMENA CREVA ZA AUTOGAS - LPG
 • GUMENA CREVA ZA AUTOMOBILSKU INDUSTRIJU
 • GUMENA CREVA ZA PROTOK GORIVA
 • GUMENA CREVA ZA AUTOHLADNJAK
 • GUMENA CREVA ZA PNEUMATSKE KOČNICE
 • GUMENA CREVA ZA HIDRO KOČNICE
 • GUMENA CREVA ZA DUVANJE GUMA
 • SPIRALNA GUMENA CREVA
 • USISNO-POTISNA SPIRALNA GUMENA CREVA ZA VODU
 • USISNO-POTISNA SPIRALNA GUMENA CREVA ZA NAFTU
 • USISNO-POTISNA SPIRALNA GUMENA CREVA ZA KISELINE I BAZE
 • USISNO-POTISNA SPIRALNA GUMENA CREVA ZA INDUSTRIJSKE VODE I FEKALIJE
 • USISNO-POTISNA SPIRALNA GUMENA CREVA ZA ABRAZIVNE MATERIJALE
 • USISNO-POTISNA SPIRALNA GUMENA CREVA ZA PROTOK PIĆA
 • USISNO-POTISNA SPIRALNA GUMENA CREVA ZA VODENU PARU

 • NAŠI KLIJENTI

  Tokom dugogodišnjeg rada imali smo prilku da sarađujemo sa nekim od najvećih kompanija